با ثبت نام در سایت انجمن کنکور میتونید با کنکوری ها در تبادل نظر باشین.